د افغانستان د ځلانده ستوري موسسه

د افغانستان د زده کړو ځلانده ستوري موسسه یو غیر انتفاعی، غیر دولتي او غیر سیاسي بنسټ دی چې د 11/9/1396 نیټې او 4388 شمیره جواز سره د هیواد په اقتصاد وزارت کې ثبت او راجستر ده. د دغې موسسې د جوړیدو موخه د افغانستان په لري پرتو سیمو کې د افغان ښځو او انجونو د پوهې، تربیې او د هوسا ژوند لپاره د آسانتیاوو چمتو کول دي. د افغانستان د زده کړو ځلانده ستوري موسسې تل هڅه کړي چې د افغان ښځو او انجونو د پرمختګ لپاره د زده کړو فرصتونه رامنځته کړي، دغه بنسټ د هیواد په ډيری ولایتونو کې د ښځو او انجونو د وړتیاوو لوړولو او توانمند کیدو په موخه روزنیزپروګرامونه، د سواد د زده کړو برنامه، د سولې ترویج او نورو بیلابیلو برخو کې دوامداره فعالیتونه ترسره کړي دي. د افغانستان د زده کړو ځلانده ستوري موسسه په دي باور ده چې د ټولنې نیمايي برخې یعني د ښځو او انجونو له ښوونې او روزنې څخه پرته په افغانستان کې سوله او شګوفايي ناشونې ده، له همدې امله د هیواد په لرو پرتو سیمو کې د افغان میرمنو او انجونو لپاره د تعلیمي او هوسا ژوند د مهارتونو د زده کړو د آسانتیاوو رامنځته کول، زموږ ماموریت ده.

پیام

یو له هغو موضوعاتو چې د تاریخ په اوږدو ورڅخه بیلابیل تعبیرونو او تفسیرونه شوي، هغه د ښځې شخصیت دی چې د هغوی فردي، کورني او ټولنیز چاپیریال په اړه جلا جلا فکرونو شتون لري.


بشپړ مطلب

لید لوری

د ښځو او انجونو د پرمختګ، ښیرازی او بریالیتوب په موخه د تعلیمي آسانتیاوو رامنځته کول


بشپړ مطلب

ماموریت

زموږ ماموریت د افغانستان په لري پرتو سیمو کې د افغانان، په ځانګړي توګه د ښځو او انجونو لپاره.


بشپړ مطلب

ستاسو د بخش د پاره متن

امتحانی متن

زموږ ماموریت د افغانستان په لري پرتو سیمو کې د افغانان، په ځانګړي توګه د ښځو او انجونو لپاره.

بشپړ مطلب

امتحانی متن

زموږ ماموریت د افغانستان په لري پرتو سیمو کې د افغانان، په ځانګړي توګه د ښځو او انجونو لپاره.

بشپړ مطلب

امتحانی متن

زموږ ماموریت د افغانستان په لري پرتو سیمو کې د افغانان، په ځانګړي توګه د ښځو او انجونو لپاره.

بشپړ مطلب

امتحانی متن

زموږ ماموریت د افغانستان په لري پرتو سیمو کې د افغانان، په ځانګړي توګه د ښځو او انجونو لپاره.

بشپړ مطلب

امتحانی متن

زموږ ماموریت د افغانستان په لري پرتو سیمو کې د افغانان، په ځانګړي توګه د ښځو او انجونو لپاره.

بشپړ مطلب

ستاسو سازمان لنډیز

ستاسو سازمان لنډیزستاسو سازمان لنډیزستاسو سازمان لنډیزستاسو سازمان لنډیزستاسو سازمان لنډیزستاسو سازمان لنډیزستاسو سازمان لنډیزستاسو سازمان لنډیزستاسو سازمان لنډیزستاسو سازمان لنډیزستاسو سازمان لنډیزستاسو سازمان لنډیزستاسو سازمان لنډیزستاسو سازمان لنډیزستاسو سازمان لنډیزستاسو سازمان لنډیزستاسو سازمان لنډیزستاسو سازمان لنډیزستاسو سازمان لنډیزستاسو سازمان لنډیزستاسو سازمان لنډیز

زمونږ سره اړیکه

د اړتیا په صورت کې کولې شئ چې مونږ سره اړیکه ټینګه کړۍ.

د افغانستان د زده کړو ځلانده ستوري موسسه

د افغانستان د زده کړو ځلانده ستوري موسسه یو غیر انتفاعی، غیر دولتي او غیر سیاسي بنسټ دی چې د 11/9/1396 نیټې او 4388 شمیره جواز سره د هیواد په اقتصاد وزارت کې ثبت او راجستر ده.

پیام

یو له هغو موضوعاتو چې د تاریخ په اوږدو ورڅخه بیلابیل تعبیرونو او تفسیرونه شوي، هغه د ښځې شخصیت دی چې د هغوی فردي، کورني او ټولنیز چاپیریال په اړه جلا جلا فکرونو شتون لري.

د موسسې په اړه

زموږ ماموریت د افغانستان په لري پرتو سیمو کې د افغانان، په ځانګړي توګه د ښځو او انجونو لپاره د تعلیمي او معیشتي فرصتونو رامنځته کول، دی.


بشپړ مطلب
  •   328 شمیره کور، د قلعه فتح الله 6 سړک، کابل، افغانستان
  •   170 304 799 (0) 93+
  •   909 290 799 (0) 93+
  • info@sseoa.af