موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان

موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان منحیث یک نهاد غیر انتفاعی، غیر دولتی و غیرسیاسی، دارنده جواز شماره ۴۳۸۸ مورخ ۱۱ / ۹ / ۱۳۹۶ از وزارت محترم اقتصاد میباشد. این نهاد به منظور بلند بردن سطح تعلیم و تریبه، حرفه و امرار معیشت زنان افغان ایجاد گردیده است. این موسسه سعی و تلاش دارد تا فرصت های مناسب آموزشی را برای رشد و پیشرفت زنان فراهم سازد. موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان در توانمند سازی و بلند بردن ارتقای ظرفیت زنان و دختران با استفاده از برنامه های آموزشیِ، برنامه های سواد آموزی و ترویج صلح و تطبیق برنامه های جامع و فعالیت های مستمر خویش را در سرتاسر کشور انجام می دهد. این موسسه معتقد است که بدون آموزش دختران و زنان که نیم از پیکر جامعه افغانستان هستند صلح و شگوفایی ناممکن است، بدین لحاظ ماموریت ما ایجاد فرصت های برنامه های مثمرتعلیمی و حرفوی امرار معیشت افغانها، بخصوص زنان و دختران را در کشور توانمند سازد، فراهم میکند

پیام

آموزش زنان برای رشد و توسعه پایدارجامعه افغانی بسیار مهم است، متأسفانه در اکثر نقاط کشور .


ادامه مطلب

دیدگاه

ایجاد فرصت های تعلیمی به منظور رشد، شگوفایی و موفقیت دختران و زنان


ادامه مطلب

ماموریت

ماموریت ما ایجاد فرصت های تعلیمی و مهارت های معیشتی برای افغان ها بخصوص زنان


ادامه مطلب

پروژه های ما

پروگرام سواد آموزی و حرفه

یکی از برنامه های تعلیمی موسسه آموزشي ستاره افغاستان پروگرام سواد آموزی و حرفه بوده که هدف اساسي آن ایجاد فرصت های

ادامه مطلب

برنامه سکالرشیپ

اعطای بورسیه تحصیلي به استادان مکاتب یکی از برنامه های موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان می باشد که به اساس تفاهم نامه این موسسه

ادامه مطلب

برنامه آماده گی قبل از مکتب

یکی از پروژه های تعهد شده در تفاهمنامه میان وزارت محترم معارف جمهوری اسلامی افغانستان و موسسه آموزشی ستاره درخشان

ادامه مطلب

آماده گی کانکور

به اساس تفاهم نامه ای میان وزارت محترم معارف جمهوری اسلامی افغانستان و موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان یکی ازبرنامه

ادامه مطلب

پروگرام تقویتی

پروگرام تقویتی برای شاگردان یکی از برنامه های تعلیمی موسسه آموزشي ستاره افغاستان بوده که در ولایت کابل، ننگرهار، لغمان، کنړ،

ادامه مطلب

گالری ویدیو

درباره موسسه

موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان منحیث یک نهاد غیر انتفاعی، غیر دولتی و غیرسیاسی، دارنده جواز شماره ۴۳۸۸ مورخ ۱۱ / ۹ / ۱۳۹۶ از وزارت محترم اقتصاد میباشد. این نهاد به منظور بلند بردن سطح تعلیم و تریبه، حرفه و امرار معیشت زنان افغان ایجاد گردیده است.


ادامه مطلب
  •   خانه نمبر 328، سرک 6 قلعه فتح الله، کابل، افغانستان
  •   055 902 790 (0) 93+
  • info@sseoa.af