پروگرام تقویتی

پروگرام تقویتی برای شاگردان یکی از برنامه های تعلیمی موسسه آموزشي ستاره افغاستان بوده که در ولایت کابل، ننگرهار، لغمان، کنړ،

  

پروگرام تقویتی

 

پروگرام تقویتی برای شاگردان یکی از برنامه های تعلیمی موسسه آموزشي ستاره افغاستان بوده که در ولایت کابل، ننگرهار، لغمان، کنړ، کاپیسا و بدخشان تطبیق میگردد. هدف اساسي این برنامه بلند بردن سطح دانايي و ارتقای ظرفیت متعلیمن در بخش ریاضیات، مهارت های کمپیوتر و زبان انگلیسي میباشد.  

 

این برنامه بنابر درخواست و نیازمندی های مکاتب ایجاد میگردد و برای یک سال ادامه می یابد،  برنامه تقویتي در  کابل  ۶ مرکز، ننگرهار ۴ مرکز، لغمان ۳ مرکز، کنر ۳ مرکز، کاپیسا ۳ مرکز، و بدخشان ۹ مرکز داشته و برای ۶۷۱۷ تن شاگرد زمینه آموزش را فراهم نموده است.  ریاضیات کهاز حساب آغاز و الی الجبر عالی ادامه یافته توسط استادان مجرب و مسلکي تدریس میگردد.

 

به همین ترتیب کورس های آموزش زبان انگلیسی که برای یک سال دوام میکندو پنج کتاب را در بر میگیرد، که شامل اکیف 1، انترکم اول الی چهارم را تکمیل خواهند نمود و در بخش کامپیوتر به شاگردان این برنامه پروگرام های ویندوز، ورد، اکسل و پاورپاینت آموزش داده میشود.

 

البته قابل ذکر است که مواد درسی در هر سه برنامه برای مستفدین در آغاز از طرف موسسه فراهم میگردد و قرطاسیه مورد ضرورت بصورت ماهانه به شاگردان توزیع میگردد.

 

درباره موسسه

موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان منحیث یک نهاد غیر انتفاعی، غیر دولتی و غیرسیاسی، دارنده جواز شماره ۴۳۸۸ مورخ ۱۱ / ۹ / ۱۳۹۶ از وزارت محترم اقتصاد میباشد. این نهاد به منظور بلند بردن سطح تعلیم و تریبه، حرفه و امرار معیشت زنان افغان ایجاد گردیده است.


ادامه مطلب
  •   خانه نمبر 328، سرک 6 قلعه فتح الله، کابل، افغانستان
  •   055 902 790 (0) 93+
  • info@sseoa.af