پروگرام سواد آموزی و حرفه

یکی از برنامه های تعلیمی موسسه آموزشي ستاره افغاستان پروگرام سواد آموزی و حرفه بوده که هدف اساسي آن ایجاد فرصت های

پروگرام سواد آموزی و حرفه

یکی از برنامه های تعلیمی موسسه آموزشي ستاره افغاستان پروگرام سواد آموزی و حرفه بوده که هدف اساسي آن ایجاد فرصت های مناسب آموزش سواد برای خانم های مناطق دور دست کشور بوده که به نسبت مشکلات نتواستند خواندن ونوشتن را بیاموزند، فراهم میسازد؛ و همچنان آموزش حرفه بخش دیگر این برنامه می باشد که برای زنان زمنیه آموزش شغل آزاد کار را به منظور خودکفایی زنان فراهم میسازد.

برنامه سواد آموزی و حرفه که در ولایت کابل، ننگرهار، لغمان، کنړ، کاپیسا و بدخشان تطبیق میگردد برای ۲۵۹۰ تن شاگرد زمینه آموزش را فراهم ساخته است که شرح آنرا در جدول ذیل مشاهده کرده میتوانید:

شماره

ولایت

 تعداد مراکز

 تعداد شاگردان

 ملاحظات

۱

کابل

۲۴

۸۴۰

 

۲

ننگرهار

۸

۲۸۰

 

۳

لغمان

۸

۲۸۰

 

۴

کنر

۸

۲۸۰

 

۵

کاپیسا

۸

۲۸۰

 

۶

بدخشان

۱۸

۶۳۰

 

مجموع

۷۴

۲۵۹۰

 

 

البته قابل ذکر است که مواد درسی برای مستفدین در آغاز از طرف موسسه فراهم میگردد و قرطاسیه مورد ضرورت بصورت ماهانه به شاگردان توزیع میگردد.

 

 

درباره موسسه

موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان منحیث یک نهاد غیر انتفاعی، غیر دولتی و غیرسیاسی، دارنده جواز شماره ۴۳۸۸ مورخ ۱۱ / ۹ / ۱۳۹۶ از وزارت محترم اقتصاد میباشد. این نهاد به منظور بلند بردن سطح تعلیم و تریبه، حرفه و امرار معیشت زنان افغان ایجاد گردیده است.


ادامه مطلب
  •   خانه نمبر 328، سرک 6 قلعه فتح الله، کابل، افغانستان
  •   055 902 790 (0) 93+
  • info@sseoa.af