پيام رئيس اجرائيوي موسسه آموزشي ستاره درخشان افغانستان (SSEOA) به مناسبت گرامي داشت از روز معلم

پيام رئيس اجرائيوي موسسه آموزشي ستاره درخشان افغانستان (SSEOA) به مناسبت گرامي داشت از روز معلم

About SSEOA

Shining Star Educational Organization of Afghanistan (SSEOA) is a non-profit, non-governmental and non-political organization registered with Ministry of Economy with registration 4388.


Read more
  •   House No. 328, Street No. 6th, Qala-e-Fatullah, Kabul, Afghanistan
  •   +93 (0) 790902055
  • info@sseoa.af