پروژه ها

 • پروگرام سواد آموزی و حرفه

  یکی از برنامه های تعلیمی موسسه آموزشي ستاره افغاستان پروگرام سواد آموزی و حرفه بوده که هدف اساسي آن ایجاد فرصت های
 • برنامه سکالرشیپ

  اعطای بورسیه تحصیلي به استادان مکاتب یکی از برنامه های موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان می باشد که به اساس تفاهم نامه این موسسه
 • برنامه آماده گی قبل از مکتب

  یکی از پروژه های تعهد شده در تفاهمنامه میان وزارت محترم معارف جمهوری اسلامی افغانستان و موسسه آموزشی ستاره درخشان
 • آماده گی کانکور

  به اساس تفاهم نامه ای میان وزارت محترم معارف جمهوری اسلامی افغانستان و موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان یکی ازبرنامه
 • پروگرام تقویتی

  پروگرام تقویتی برای شاگردان یکی از برنامه های تعلیمی موسسه آموزشي ستاره افغاستان بوده که در ولایت کابل، ننگرهار، لغمان، کنړ،

درباره موسسه

موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان منحیث یک نهاد غیر انتفاعی، غیر دولتی و غیرسیاسی، دارنده جواز شماره ۴۳۸۸ مورخ ۱۱ / ۹ / ۱۳۹۶ از وزارت محترم اقتصاد میباشد. این نهاد به منظور بلند بردن سطح تعلیم و تریبه، حرفه و امرار معیشت زنان افغان ایجاد گردیده است.


ادامه مطلب
 •   خانه نمبر 328، سرک 6 قلعه فتح الله، کابل، افغانستان
 •   055 902 790 (0) 93+
 • info@sseoa.af